Til jul fikk matmor et digitalt kamera som også kan ta opp filmsekvenser, og eksempler på det måtte selvfølgelig offentliggjøres her på verdensveven, til glede for en håndfull fans. Bildene er tatt 07.01.03, da Edina var 22 mnd gammel, nesten 2 år.

OBS! Filene er store, og tar (altfor?) lang tid med modem.

Hvis du har lav oppløsning på skjermen, kan det lønne seg å trykke F11 først, så det blir bedre plass til å vise filmene. (Trykk F11 igjen for å veksle mellom normal- og fullskjermvisning.)

poteavtrykk i bevegelse
Tilbake til Edinas hovedside    Tilbake til Edinas hovedside